เชื่อถือได้อย่างไร?

การส่งเงินรวดเร็วมากแค่ไหน?

ทำไมเราต้องขอเอกสารสนับสนุนในการโอนเงิน?

ลูกค้าจะแน่ใจได้อย่างไร ว่าเอกสารถูกเก็บอย่างปลอดภัย?

ทำไมต้องสมัครสมาชิกกับเรา?

ทำไมต้องใช้ พาสปอร์ต และ จดหมายรับรองที่อยู่ ในการสมัครสมาชิก?

BANK

กระบวนการส่งเงินมีความปลอดภัยมากแค่ไหน?

หลักเกณฑ์ของธนาคาร

หลักเกณฑ์และกฎเกณท์ของธนาคาร

บริษัทของเราปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านกฏหมายการเงินของสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา รวมถึงกฎเกณท์ของธนาคารในการโอนเงินระหว่างประเทศให้ลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด รวดเร็ว และปลอดภัย ทั้งลูกค้าบุคคล และลูกค้ากลุ่มธุรกิจ ทีมงานของเราได้รับการอบรมเป็นอย่างดีจากผู้รายงานการฟอกเงิน (MLRO) เพื่อให้มั่นใจว่าทุกรายการการโอนเงินไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และผู้ก่อการร้ายทางการเงิน บริษัท เอ แอน บี เจเนอรัล (สหราชอาณาจักร) จำกัด และกลุ่มตัวแทนจากของบริษัทจากทั่วโลกจะไม่ข้องเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงิน

หลักเกณฑ์ของธนาคาร

ทำไมต้องสมัครสมาชิกกับเรา?

เพื่อให้สอดคล้องกับ กฏหมาย KYC (Know your Customer) และ KYB (Know your Business) เราต้องแน่ใจว่าลูกค้าของเราคือใคร ทำให้เราต้องของเอกสารเพื่อเป็นการยืนยันตัวบุคคล หรือเอกสารของนิติบุคคลซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้ล้วนสอดคล้องกับกฏเกณท์ของธนาคาร และกฏหมายทั่วโลกที่บังคับใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ส่งเงิน และผู้รับเงินนั้นส่งเงินระหว่างกันภายใต้การควบคุมของกฏหมายนานาชาติ

ทำไมต้องสมัครสมาชิกกับเรา?

???

ทำไมต้องใช้ พาสปอร์ต และ จดหมายรับรองที่อยู่ ในการสมัครสมาชิก?

กระบวนการ KYC เป็นการทำให้บริษัทรู้จักตัวลูกค้าอย่างละเอียด ดังนั้นเอกสารการยืนยันตัวบุคคล คือ พาสปอร์ต และ รับรองที่อยู่ อย่าง จดหมายรับรองที่อยู่ จึงเป็นเอกสารสำคัญที่เราต้องการ ซึ่งเอกสารยืนยันและรับรองเหล่านี้ ล้วนเป็นเอกสารที่ธนาคารต้องการเช่นเดียวกับการที่ลูกค้าไปเปิดบันชีที่ธนาคาร

เอกสารรับรองตัวบุคคล (เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- พาสปอร์ค
- บัตรเลือกตั้ง
- ใบขับขี่
- บัตรยืนยันตัวบุคคล (ซึ่งขึ้นอยู่กับความพอใจของธนาคาร)
เอกสารรับรองที่อยู่
- บิลต่างๆที่รัฐบาลรับรอง
- รายการบัญชีเดินเงินย้อนหลัง ที่ได้รับทางไปรษณีย์ มีตราธนาคาร หรือตราประทับ
- จดหมายรับรองการทำงาน
- เอกสารอื่นๆ / จดหมายที่ออกโดยองค์กรรัฐบาล

เนื่องจากบริษัทต้องปฎิบัติตามกฎหมายแหล่งที่มาของเงิน เพื่อสอดคล้องกับกฏหมายการฟอกเงิน ปี 2550 เราจึงต้องการเอกสารสนับสนุนในการโอนเงิน ทั้ง 2 ทาง คือ เงินมาจากไหน และ โอนไปให้ใคร กฎหมาย 8 เพื่อตรวจสอบรายการโอนเงิน และ กฎหมาย 14 เพื่อป้องกันการส่งเงินให้บุคคลที่ถูกคว่ำบาตรทางการเงิน เราต้องการแน่ใจว่าทุกๆรายการโอนเงินนั้นเป็นเงินที่ถูกต้องทางกฎหมาย และเป็นไปตามกฏเกณท์ของรัฐบาล ทำให้ต้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการโอนเงิน อย่างไร ก็ตามรายการโอนเงินนั้นอาจถูก ล็อคชั่วคราวได้ หากยังอยู่ในกระบวนการสืบสวนแหล่งที่มาและที่ไปของเงิน

ทำไมเราต้องขอเอกสารสนับสนุนในการโอนเงิน?

ลูกค้าจะแน่ใจได้อย่างไร ว่าเอกสารถูกเก็บอย่างปลอดภัย?

SECURE

เอกสารทั้งหมดจะถูกเก็บอย่างปลอดภัย ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานเดียวกับธนาคาร ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าเอกสารทุกอย่างจะไม่ถูกแชร์ต่อไปยังบุคคลที่ 3 ภายใต้มาตรฐานการควบคุมของ ICO และ PCI DSS ข้อมูลของลูกค้าจะถูกเรียกใช้เพื่อประโยชน์ระหว่างบริษัท และลูกค้าเพียงเท่านั้น และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมความเสี่ยงที่ถูกทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Compliance เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมระหว่างลูกค้านั้นเป็นไปภายใต้กฏหมาย

กระบวนการส่งเงินมีความปลอดภัยมากแค่ไหน?

เรามีระบบการซื้อ-ขายค่าเงินภายใต้ระบบ Swift Payment และ Acquiring ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยเดียวกับธนาคารทั่วไป และสำหรับระบบการรับเงินผ่านบัตร Debit/Credit ของลูกค้านั้นเป็นระบบที่ต่ออัตโนมัติถึง วีซ่า และมาสเตอร์การ์ดโดยตรง ส่วนระบบการโอนเงิน อย่างเช่น การโอนเงินออนไลน์จะเป็นระบบเชื่อมต่ออัตโนมัติระหว่างธนาคารถึงธนาคาร เงินของลูกค้าทั้งหมดจะได้รับความคุ้มครองป้องกันจากระบบธนาคารอีกชั้นหนึ่ง

KYC

เชื่อถือได้อย่างไร?

  บริษัทของเราจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายกับกระทรวงการคลังกับราชอนาจักร (FCA) และขึ้นตรงกับหน่วยงานปราบปรามการฟอกเงินที่อยู่ภายใต้หน่วยงานสรรพากรอังกฤษ (HMRC) เรายังยื่นขอใบอนุญาตทำธุรกรรมกับสหภาพยุโรปทำให้เราได้รับใบอนุญาตอีก 32 ประเทศอีกด้วย


  ทางบริษัทขึ้นทะเบียนนิติบุคคลกับหน่วยงานสรรพากรแห่งสหรัฐอเมริกา (IRS) ณ รัฐอิลินอย เมืองชิคาโก ซึ่งได้ขึ้นใบอนุญาตทำธุรกรรมด้านโอนเงินกับ FinCEN อีกด้วย


  ด้านความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิค..เราได้รับใบอนุญาตกับหน่วยงานการเก็บข้อมูล และปกป้องข้อมูลลูกค้าจาก ICO รวมถึงระบบมาตรฐานการปกป้องข้อมูลบัตร และการป้องกันการโจรกรรมการเงินผ่านบัตรกับ PCI DSS ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับธนาคารนานาชาติ

เชื่อถือได้อย่างไร?

การส่งเงินรวดเร็วมากแค่ไหน?

เราสามารถให้บริการทั้งรูปแบบของเงินด่วน คือรับเงินได้เลยในวันเดียวกันที่ลูกค้าโอนเงิน หรือ โอนเงินแบบธรรมดาซึ่งรับเงินได้ในวันถัดไป ซึ่งเราไม่มีข้อจำกัดด้านวงเงินโอน หรือวันหยุดราชการในเมืองไทยที่เป็นอุปสรรคเหมือนกับระบบธนาคาร หรือร้านโอนเงินตามท้องถนนทั่วไป

การส่งเงินรวดเร็วมากแค่ไหน?